srpanj 24, 2018

מגמת מכונות התמחות רכב, מכללת אפקה

מלגות מצוינות ומעורבות חברתית תומכות פעילות במכללות טכנולוגיות
srpanj 24, 2018

תוכנית פורמולה בטכניון ובאוניברסיטת ת”א

סטודנטים להנדסת מכונות מארחים באקדמיה סטודנטים מהמכללות
srpanj 24, 2018

בית ספר להנדסאים בקרית הטכניון

תוכנית שביט, תוכנית מצטיינים להנדסאים
veljača 20, 2019

מכללת ארז

תוכנית קידום הפריון בגליל מכינות מו”פ ומופת של רשות החדשנות