תוכניות Practic-Tech

01

פעילות מעורבות מעסיקים

שותפות אקטיבית של מעסיקים מובילים בענף מוגדר, המשקיעה בחינוך והכשרה מקצועית של עובדים חדשים וקיימים, באמצעות תשתית ארגונית קבועה. השותפות תומכת במפת הכשרה וקידום לעובדים לצד חיזוק דימוי המקצוע.

הערך למעסיק: מענה לצורך בעובדים חדשים, והכשרה ופיתוח של עובדים קיימים.

הערך לעובד: חינוך והכשרה מקצועית מכווני תעסוקה הולמת, במקצועות בהם יש אופק קידום ובטחון תעסוקתי.

מומנטום

בשנת 2015 יזמה קרן ביחד הקמה של שותפות 14 מעסיקים מתחום הרכב, ואיגוד היבואנים, הפועלת לכך שמקצועות ענף הרכב, בדגש על מכונאים ומאבחנים, יהיו תחום השכלה והכשרה מבוקש, המאפשר לצעירים ולצעירות בישראל מימוש עצמי ותעסוקה איכותית, המבוססת על פרופסיה מובחנת, עם אפשרויות לקידום ולתגמול הולם, ולחיזוק ענף הרכב והכלכלה הישראלית, תוך שיתוף פעולה עם גורמים מהמגזר הציבורי, העסקי והחברתי.

גלגל התנופה - רשת שותפויות מעסיקים לטובת חינוך והכשרה

בשנת 2019 הוקמו 2 שותפויות חדשות בתחום המתכת והבניין. הפעילות בשיתוף פעולה עם התאחדות התעשיינים והתאחדות בוני הארץ. תוך 3 שנים יוקמו 6 שותפויות מעסיקים בענפים שונים. בכל שותפות 20-30 מעסיקים מהענף. סה"כ מעורבות מנהיגותית של 120-180 מעסיקים לטיוב מערך ההכשרה והרחבת מספר העובדים המיומנים בתעשייה. מופעל על ידי ארגון ציונות 2000

01

פעילות מעורבות מעסיקים

שותפות אקטיבית של מעסיקים מובילים בענף מוגדר, המשקיעה בחינוך והכשרה מקצועית של עובדים חדשים וקיימים, באמצעות תשתית ארגונית קבועה. השותפות תומכת במפת הכשרה וקידום לעובדים לצד חיזוק דימוי המקצוע.

הערך למעסיק: מענה לצורך בעובדים חדשים, והכשרה ופיתוח של עובדים קיימים.

הערך לעובד: חינוך והכשרה מקצועית מכווני תעסוקה הולמת, במקצועות בהם יש אופק קידום ובטחון תעסוקתי.

גלגל התנופה - רשת שותפויות מעסיקים לטובת חינוך והכשרה

בשנת 2019 הוקמו 2 שותפויות חדשות בתחום המתכת והבניין. הפעילות בשיתוף פעולה עם התאחדות התעשיינים והתאחדות בוני הארץ. תוך 3 שנים יוקמו 6 שותפויות מעסיקים בענפים שונים. בכל שותפות 20-30 מעסיקים מהענף. סה"כ מעורבות מנהיגותית של 120-180 מעסיקים לטיוב מערך ההכשרה והרחבת מספר העובדים המיומנים בתעשייה. מופעל על ידי ארגון ציונות 2000

מומנטום

בשנת 2015 יזמה קרן ביחד הקמה של שותפות 14 מעסיקים מתחום הרכב, ואיגוד היבואנים, הפועלת לכך שמקצועות ענף הרכב, בדגש על מכונאים ומאבחנים, יהיו תחום השכלה והכשרה מבוקש, המאפשר לצעירים ולצעירות בישראל מימוש עצמי ותעסוקה איכותית, המבוססת על פרופסיה מובחנת, עם אפשרויות לקידום ולתגמול הולם, ולחיזוק ענף הרכב והכלכלה הישראלית, תוך שיתוף פעולה עם גורמים מהמגזר הציבורי, העסקי והחברתי.

02

תמיכה בתוכניות לימוד והכשרה לטכנאים והנדסאים

“Atidaim” – is a practical engineering degree. guaranteed employment upon completion of the program. a joint venture with the ministry of labor

A program to reduce ropout rates among practical engineering students,

A program to reduce dropout rates among practical engineering students,

Program for reducing college dropout rates for practice engineers’ students with electrical and civilians’ engineers

Online courses in practical mechanical and electrical engineering and problem solving,

Extra assistance in Math for practical engineering students,

Technical education project at youth villages – support for vocational study tracks leading to a post-secondary practical engineering degree, Public Forum for Youth Villages,

Leaderships program for collages managers with cooperation with the ministry of labor

Internship starter program for practical engineering students, Technology Training Institute and JDC-TEVET,

Scholarships for outstanding Automotive Engineering students at

Mechanical engineering students at universities host students from technical colleges –

Shavit – a program for outstanding practical engineering students, School of Practical Engineering, Technion campus

Productivity enhancement program in the Galilee, R&D programs

03

השפעה על מדיניות ציבורית

03

השפעה על מדיניות ציבורית

04

תמיכה בהתפתחות מרחב פעיל בתחום השכלה טכנולוגית

יזום שותפות STEM מגן ועד תעסוקה שותפות עירונית תלת
מגזרית בהובלת ראש העיר ב"ש ובתמיכת פילנתרופיה‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

שותפות במיזם עובדים ביחד - תעסוקה איכותית לצעירים
בסיכון בנגב, שותפות פילנתרופית עם משרד העבודה והרווחה

״מובילי תוכניות הנדסאים״ - למידה משותפת לקידום התחום

04

תמיכה בהתפתחות מרחב פעיל בתחום השכלה טכנולוגית

יזום שותפות STEM מגן ועד תעסוקה שותפות עירונית תלת
מגזרית בהובלת ראש העיר ב"ש ובתמיכת פילנתרופיה‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
שותפות במיזם עובדים ביחד - תעסוקה איכותית לצעירים
בסיכון בנגב, שותפות פילנתרופית עם משרד העבודה והרווחה
״מובילי תוכניות הנדסאים״ - למידה משותפת לקידום התחום