קרן ביחד פועלת לטובת שוויון הזדמנויות ומוביליות של מגוון אוכלוסיות, באמצעות השקעה בפיתוח וחיזוק תשתיות ומנועי צמיחה אזוריים, במפגש שבין חינוך, טכנולוגיה ותעסוקה לצמיחה מכלילה, על מנת להעלות את הפריון ולחזק את החוסן החברתי כלכלי בישראל, עם דגש על הגליל. לצד זה הקרן משקיעה בחיזוק ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית ברוח מגילת העצמאות. הקרן הוקמה בשנת 2015 ע”י בני הזוג סטלה ויואל קרסו ושלושת ילדיהם - דפנה, מיכל ועודד. פעילות הקרן הינה המשך לפעילות פילנתרופית ארוכת שנים של המשפחה, המתמקדת בחיזוק הפריפריה, החינוך המדעי והטכנולוגי, ושילוב בין העולם העסקי ליצירת השפעה חברתית.

האתגרים

הגליל חסר מנועי צמיחה מכלילה
לטובת חיזוק האזור

החינוך וההכשרה המקצועית אינם
מותאמים לעולם התעסוקה המשתנה

התעשיה אינה צומחת ומתקדמת בשל
העדר הון אנושי מותאם, מחקר יישומי,
אוטומציה וחדשנות

מטרות העל שלנו

חיזוק הגליל

באמצעות פיתוח וחיזוק תשתיות ומנועי צמיחה אזוריים, במפגש שבין חינוך - השכלה מדעית טכנולוגית - ותעסוקה, לשם קידום מוביליות וצמיחה מכלילה בגליל

פיתוח הון אנושי

באמצעות טיוב תהליכי הכשרה והשכלה טכנולוגית בהתאם לצורכי שוק העבודה המשתנה תוך חיזוק אחריות המגזר העסקי

למה בחרנו בחיזוק הגליל?

אתגרים דמוגרפיים וגאוגרפיים

האוכלוסייה היהודית-ערבית המגוונת המתמודדת עם אתגרים רבים בתחומי החינוך, התעסוקה, הדיור ועוד, לצד פיזור הרשויות המקומיות הגדול בישראל הופך קידום מהלכים רוחביים, לשינוי מורכב במיוחד.

נכסים מקומיים

הגליל מאופיין בתעשייה מתקדמת (4.0), ובנוסף אליהם בתעשיות מזון וחקלאות חדשניות - פודטק ואגריטק. החיבור בין התעשיה למחקר יישומי, חדשנות ורצף לימודי STEM מגן לתעסוקה מהווים הזדמנות יוצאת דופן לצמיחה של האזור.

ייזום מנועי צמיחה מכלילה

אוניברסיטה גלילית, תעסוקה איכותית בשכר גבוה, תחבורה נגישה ועוד יתמכו בפיתוח חברתי-כלכלי אזורי.

איכות חיים

הגליל מאופיין בטבע, מרחבים, קהילתיות, חיים משותפים והזדמנות לגשר בין מדינות שכנות.

השכלה לטובת פיתוח ההון האנושי - מדוע?

השכלה טכנולוגית והכשרה מקצועית איכותית

השכלה היא נכס המקדם מוביליות חברתית ותורם לפרט, למעסיק, לחברה ולכלכלה. יחד עם זאת, עובדים פוטנציאליים פונים להשכלה אקדמית ולא טכנולוגית בשל דימוי שאינו אטרקטיבי וחוסר מודעות לכך כי התשואה על לימודי הנדסאים זהה לתשואה על לימודי תואר אקדמי במרבית המקצועות.

עולם תעסוקה דינמי ומערכות מיושנות

התמורות הטכנולוגיות יוצאות הדופן שאנו חווים בעשורים האחרונים יחד עם מגפת הקורונה משנים את עולם התעסוקה וההכשרה. הקניית מיומנויות בעולם אינטר-דיסציפלינרי של תכנים ולמידה מתמדת בכל שלבי החיים, הם הכרח. לצד זאת, מערכות החינוך אינן משתנות מספיק בהתאמה. התרבות הארגונית במגזר העסקי לא מתאימה עצמה לשינויים הנדרשים בהכשרה של עובדים חדשים, שימור ופיתוח מקצועי של עובדים קיימים, הטמעת חדשנות ועוד.

הון אנושי ופריון גבוה כמנועי צמיחה

הון אנושי איכותי ומגוון הוא תנאי הכרחי על מנת להתמודד עם הפריון הנמוך ולתמיכה בהצמחת תעשיה מתקדמת, ההייטק והאגרי-פודטק בגליל ובישראל.

מחסור במשאבים ממשלתיים

למרות השיח הציבורי על חשיבות ההכשרה לפיתוח הון אנושי, המשאבים הממשלתיים המוקדשים לקידום הנושא מצומצמים וקיים מימוש חלקי של המדיניות, ההשקעה במחקר וחדשנות לוקה בחסר, ומועט שיתוף פעולה בין משרדי הממשלה הרלוונטיים.

דרכי הפעולה של הקרן

איך נראית הצלחה?

תעסוקה ושיפור הפריון

תשתיות תומכות שוויון הזדמנויות