המטרות שלנו

מטרת העל

טיוב ההכשרה וההשכלה הטכנולוגית מותאמת לעולם התעסוקה המשתנה, בדגש על תחומי מכונות חשמל ובנין,
כך שצעירים מעל גיל 18 יוכלו להשתלב בענפי התעשייה, המסחר והשירותים.
i1

תמיכה בתוכניות לימוד והכשרה לטכנאים והנדסאים

בדגש על תוכניות לימוד והוראה, סביבת הלמידה, שילוב בתעסוקה ומיתוג
i2

שותפות מעסיקים בקידום השכלה והכשרה

תוכניות הלימוד וההוראה, סביבת למידה, שילוב בתעסוקה (חניכות, התמחות) וחשיפה לעולם התעסוקה
i3

תמיכה בצמיחת מרחב פעיל בתחום השכלה טכנולוגית והכשרה

תמיכה בהתפתחות מרחב פעיל בתחום השכלה טכנולוגית
fdf

השפעה על מדיניות ציבורית

באמצעות מחקר ושותפויות וחברות בפורום הציבורי לקידום ההשכלה הטכנולוגית

מטרות

icon1

שותפות מעסיקים בקידום השכלה והכשרה

תוכניות הלימוד וההוראה, סביבת למידה, שילוב בתעסוקה (חניכות, התמחות) וחשיפה לעולם התעסוקה
icon2

תמיכה בתוכניות לימוד והכשרה לטכנאים והנדסאים

בדגש על תוכניות לימוד והוראה, סביבת הלמידה, שילוב בתעסוקה ומיתוג
icon3

השפעה על מדיניות ציבורית

באמצעות מחקר ושותפויות וחברות בפורום הציבורי לקידום ההשכלה הטכנולוגית
icon-4

תמיכה בצמיחת מרחב פעיל בתחום השכלה טכנולוגית והכשרה

תמיכה בהתפתחות מרחב פעיל בתחום השכלה טכנולוגית