הצורך ב-Practic Tech

נקודות למחשבה

ac1

פער בין מערכת ההשכלה לבין דרישות המעסיקים

קיימים פערים בין מערכת ההשכלה להנדסאים במקצועות ה-PT לבין דרישות המעסיקים, שמקשה על השתלבות הבוגרים בשוק העבודה, ועל ההתפתחות שלהם לאורך החיים (כחלק מכך- יש ייצוג נמוך של נשים וחרדים).
ac2

עולם התעסוקה משתנה ומערכת החינוך והתעסוקה אינה מותאמת לשינוי

המהפכה הטכנולוגית ה-4 משנה את עולם התעסוקה מול עינינו ומערכת החינוך אינה משתנה בהתאמה, בדגש על הכשרה למיומנויות בעולם בינדיסיפלינרי של תכנים, וללמידה לאורך החיים.
ac3

המשאבים ממשלתיים מצומצמים

המשאבים הממשלתיים בתחום מצומצמים, חסרה השקעה במחקר וחדשנות, ומועט שיתוף הפעולה בין משרדי הממשלה הרלוונטיים.
ac4

חסרה מדיניות ציבורית תומכת

חסרה מדיניות ציבורית תומכת במימדים של רגולציה, פדגוגיה, אקרדיטציה- אופק התקדמות.
ac5

עובדים פוטנציאליים פונים להשכלה אקדמית ולא טכנולוגית

בשל דימוי שאינו אטרקטיבי, וחוסר מודעות כי התשואה על לימודי הנדסאים זהה לתשואה על לימודי תואר אקדמי במרבית המקצועות
ac6

קיים ביקוש גדול לעובדים

קיים ביקוש גדול לעובדים בתחום, אך ההיצע אינו תואם את הצרכים והפריון נמוך
ac7

השכלה והכשרה מקצועית איכותית

השכלה טכנולוגית והכשרה מקצועית איכותית כנכס תומך מוביליות חברתית-כלכלית עבור הלומדים, ולכן השקעה בהן מייצרת ערך גם ללומד, גם למעסיק וגם לכלכלה.
ac8

מוטיבציה נמוכה בקרב מעסיקים

מוטיבציה נמוכה בקרב מעסיקים להירתם לפעילות המקדמת שינוי בהכשרה ובפיתוח מקצועי של עובדים

נקודות למחשבה

ac1

פער בין מערכת ההשכלה לבין דרישות המעסיקים

קיימים פערים בין מערכת ההשכלה להנדסאים במקצועות ה-PT לבין דרישות המעסיקים, שמקשה על השתלבות הבוגרים בשוק העבודה, ועל ההתפתחות שלהם לאורך החיים (כחלק מכך- יש ייצוג נמוך של נשים וחרדים).
ac2

עולם התעסוקה משתנה ומערכת החינוך והתעסוקה אינה מותאמת לשינוי

המהפכה הטכנולוגית ה-4 משנה את עולם התעסוקה מול עינינו ומערכת החינוך אינה משתנה בהתאמה, בדגש על הכשרה למיומנויות בעולם בינדיסיפלינרי של תכנים, וללמידה לאורך החיים.
ac3

המשאבים ממשלתיים מצומצמים

המשאבים הממשלתיים בתחום מצומצמים, חסרה השקעה במחקר וחדשנות, ומועט שיתוף הפעולה בין משרדי הממשלה הרלוונטיים.
ac4

חסרה מדיניות ציבורית תומכת

חסרה מדיניות ציבורית תומכת במימדים של רגולציה, פדגוגיה, אקרדיטציה- אופק התקדמות.
ac5

עובדים פוטנציאליים פונים להשכלה אקדמית ולא טכנולוגית

בשל דימוי שאינו אטרקטיבי, וחוסר מודעות כי התשואה על לימודי הנדסאים זהה לתשואה על לימודי תואר אקדמי במרבית המקצועות
ac6

קיים ביקוש גדול לעובדים

קיים ביקוש גדול לעובדים בתחום, אך ההיצע אינו תואם את הצרכים והפריון נמוך
ac7

השכלה והכשרה מקצועית איכותית

השכלה טכנולוגית והכשרה מקצועית איכותית כנכס תומך מוביליות חברתית-כלכלית עבור הלומדים, ולכן השקעה בהן מייצרת ערך גם ללומד, גם למעסיק וגם לכלכלה.
ac8

מוטיבציה נמוכה בקרב מעסיקים

מוטיבציה נמוכה בקרב מעסיקים להירתם לפעילות המקדמת שינוי בהכשרה ובפיתוח מקצועי של עובדים

מדוע יש צורך ב- Practic Tech ?

בשוק התעסוקה המשנה פניו, והעתיד להשתנות עוד יותר כחלק מהמהפכה הטכנולוגית הרביעית, חסרים עובדים איכותיים במקצועות ה PT, מקצועות טכנולוגיים יישומיים, המבוססים על ידע טכנולוגי ומיומנויות טכניות, בדגש על תחום המכונות, חשמל ובניין. מערכת ההשכלה הטכנולוגית לגילאי 18 ומעלה- הכשרות מקצועיות ולימודי טכנאים והנדסאים, אינה מותאמת כיום, לשינויים אלו בעולם התעסוקה.

קיימת בעיה במערכת ההשכלה האמורה להצמיח את עובדי מקצועות ה-PT: דימוי לא נחשק לעוסקים במקצועות אלה, תכניות לימוד שאינן מותאמות למאה ה-21 ולדרישות המעסיקים, העדר מדיניות ציבורית מסודרת ומיעוט תמיכה ומעורבות של מעסיקים, מגזר חברתי ופילנתרופיה. בוגרי המכללות הטכנולוגיות וההכשרות המקצועיות,
חסרים הידע והמיומנויות הרלבנטיים לשוק התעסוקה, ולכן ענפי התעשייה המסחר והשירותים נפגעים. לכן, נדרש שינוי במתודולוגיית ההכשרה וההשכלה במכללות הטכנולוגיות במעורבות מעסיקים, לצד שיפור דימוי מקצועות ה-PT בישראל, שיובילו לשיפור בידע ומיומנויות בוגרי המכללות, ויאפשרו שילובם בתעסוקה שהולמת את כישוריהם ורלוונטית להשכלתם.

למרות כל זאת, גם בהינתן ובוגרי מערכת ההשכלה הטכנולוגית בישראל יסיימו את לימודיהם כשברשותם סל כלים ומיומנויות המאפשר את השתלבות מהירה ואפקטיבית בשוק התעסוקה, הרי שקצב השינויים הצפוי בשוק העבודה בכלל ותחומי ה-PT בפרט הוא כזה שלאחר פרק זמן מסויים, שוב ייווצר פער בין כישוריהם לדרישות השוק. על כן, מבקשת הקרן לבנות ולהטמיע מודלים מודולאריים בתחומי ההשכלה הטכנולוגית, כאלה שיניחו את התשתית לפיתוח מתודות של Life Long Learning במשק ויבטיחו את פיתוח העובדים ועדכון מיומנויותיהם באופן שיבטיח העסקה רלוונטית ופרודוקטיבית, של עובד בסקטור, לאורך זמן.