מדיה, אירועים ומחקרים

תוכנית "ביחד להצלחה" אורט בראודה להנדסאים – דו"ח סיכום שנה ראשונה – חברת נאס-ناس

שותפויות עסקיות בעולם תחרותי – סקירה מקצועית של מודלים מהעולם – ד"ר קרן שגיא – אוגוסט 2021

סטודנטים מהחברה הערבית במכללות הטכנולוגיות, מה"ט – סקירת מידע והמלצות – פברואר 2021

סקירת מידע – מצגת

סקירת מידע – דו״ח

חינוך טכנולוגי 2030 – רצף למידה מחטיבת הביניים לעולם התעסוקה - מרץ 2021

יוזמת עובדים ביחד – היוזמה לשילוב צעירים בפריפריה בתעסוקה איכותית – חוברת הידע – ספטמבר 2020

המיזם לקידום החינוך הטכנולוגי בכפרי נוער –
מסמך סיכום הפעילות יוני 2020

ביחד להצלחה – מחקר הערכה והמלצה למודל הפעלה מיטבי
– אפריל 2020

דו”ח המחקר המלא

תקציר הדו”ח והמלצה למודל הפעלה מיטבי

מעורבות המכללות הטכנולוגיות ב STEM Ecosystem בישראל:
WEBINAR של קרן ביחד וארגון TIES - מרץ 2020

סקירה על מאפייני ה-STEM – EcoSystem, מקומם של המכללות הקהילתיות בארה”ב ומאפייניהם: ג’אן מוריסון, מייסדת TIES

למידת עמיתים בנושא למידה מרחוק והשפעתה על צמצום הנשירה -
יולי 2020

התמודדות וצמצום נשירה של תלמידי המכינה: רועי אוהב ציון ממכללת עתיד ת”א

תוכנית הזנק להנדסאים: לירון זינו וד”ר זהר ניר מהמכללה הטכנולוגית ב”ש

פרויקט “ביחד להצלחה”: דניאל פוסלניץ ממכללת אורט רחובות

ההיבטים התנהגותיים של נשירה במכללות הטכנולוגיות : שרון ספורטס מחברת קיימא

התמודדות וצמצום נשירה של תלמידי המכינה: רועי אוהב ציון ממכללת עתיד ת”א

תוכנית הזנק להנדסאים: לירון זינו וד”ר זהר ניר מהמכללה הטכנולוגית ב”ש

מחקר בנושא שילוב סטודנטים מצטיינים בהכשרת הנדסאים בישראל,
יוליה ברונשטיין, הטכניון - 2019

תוכנית מנהלי מכללות טכנולוגיות - 2019

תוכנית מנהלי מכללות טכנולוגיות – המסע לפינלנד – בשיתוף משרד העבודה ומשפחת ברוניצקי

תוכנית הזנק להנדסאים - 2019

הזנק להנדסאים

יום למידה 2018:
"מובילים תוכניות הנדסאים״

סיכום יום למידה “מובילים תוכניות הנדסאים” 31.1.2018

לגשר על הפער שבין הלמידה בכיתה לחיים בעידן הדיגיטלי – אבי ורשבסקי, מייסד ומנכ”ל MindCET

EdTech כגשר – מגמות מרכזיות- ד”ר אילן בן יעקב, MindCET

זה קורה
4 ארגונים מובילים מציגים תיאורי מקרה של תוכניות

עתידאים- תואר הנדסאי בשיתוף תעשייה, ארגון ידידי עתידים

תוכנית צמצום נשירה, מכללת אורט רחובות

הזנק הנדסאים, הזנק לתעשייה

סטארטר הנדסאים- משרד העבודה ותבת, ארגון מונא חלל לשינוי

כנס STEM מגן עד תעסוקה
15-17/2/2017

מפגש פתיחה לכנס STEM מגן עד תעסוקה, יואל קרסו, יו”ר קרן ביחד 16.2.2017

עולם התעסוקה משתנה, 2017