הפורום הציבורי למען כפרי הנוער, משרד החינוך ושותפים פילנתרופים
July 24, 2018

ביחד להצלחה – תוכנית צמצום נשירה בלימודי הנדסאים, מגמת הנדסה אזרחית וחשמל

Comments are closed.