עמותת ידידי עתידים
July 24, 2018

ביחד להצלחה – תוכנית צמצום נשירה בלימודי הנדסאים, מגמת מכונות וחשמל

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *