תוכניות כלליות

תוכניות כלליות לשנת 2020

torah-technology-center-nechalim
public-cabinet-for-education
the-israel-democracy-institute
zumu

תוכניות כלליות לשנת 2019

mobility-il
desert-star

תוכניות כלליות לשנת 2018

l2
l3
l4
l5
l6
l9
l8

תוכניות כלליות בשנים הקודמות

l11
l12
l14
l16
l17
l18