תוכניות Practic-Tech

01

פעילות מעורבות מעסיקים

שותפות אקטיבית של מעסיקים מובילים בענף מוגדר, המשקיעה בחינוך והכשרה מקצועית של עובדים חדשים וקיימים, באמצעות תשתית ארגונית קבועה. השותפות תומכת במפת הכשרה וקידום לעובדים לצד חיזוק דימוי המקצוע.

הערך למעסיק: מענה לצורך בעובדים חדשים, והכשרה ופיתוח של עובדים קיימים.

הערך לעובד: חינוך והכשרה מקצועית מכווני תעסוקה הולמת, במקצועות בהם יש אופק קידום ובטחון תעסוקתי.

מומנטום

בשנת 2015 יזמה קרן ביחד הקמה של שותפות 14 מעסיקים מתחום הרכב, ואיגוד היבואנים, הפועלת לכך שמקצועות ענף הרכב, בדגש על מכונאים ומאבחנים, יהיו תחום השכלה והכשרה מבוקש, המאפשר לצעירים ולצעירות בישראל מימוש עצמי ותעסוקה איכותית, המבוססת על פרופסיה מובחנת, עם אפשרויות לקידום ולתגמול הולם, ולחיזוק ענף הרכב והכלכלה הישראלית, תוך שיתוף פעולה עם גורמים מהמגזר הציבורי, העסקי והחברתי. מופעל על ידי חל"צ מומנטום.

גלגל התנופה - רשת שותפויות מעסיקים לטובת חינוך והכשרה

בשנת 2019 הוקמו 2 שותפויות חדשות בתחום המתכת והבניין. הפעילות בשיתוף פעולה עם התאחדות התעשיינים והתאחדות בוני הארץ. תוך 3 שנים יוקמו 6 שותפויות עסקים בענפים שונים. בכל שותפות 20-30 עסקים מהענף. סה"כ מעורבות מנהיגותית של 120-180 מעסיקים לטיוב מערך ההכשרה והרחבת מספר העובדים המיומנים בתעשייה. המיזם מופעל על ידי ארגון ציונות 2000 ובתמיכת קרן גלייזר וקרן שמידט

01

פעילות מעורבות מעסיקים

שותפות אקטיבית של מעסיקים מובילים בענף מוגדר, המשקיעה בחינוך והכשרה מקצועית של עובדים חדשים וקיימים, באמצעות תשתית ארגונית קבועה. השותפות תומכת במפת הכשרה וקידום לעובדים לצד חיזוק דימוי המקצוע.

הערך למעסיק: מענה לצורך בעובדים חדשים, והכשרה ופיתוח של עובדים קיימים.

הערך לעובד: חינוך והכשרה מקצועית מכווני תעסוקה הולמת, במקצועות בהם יש אופק קידום ובטחון תעסוקתי.

גלגל התנופה - רשת שותפויות מעסיקים לטובת חינוך והכשרה

בשנת 2019 הוקמו 2 שותפויות חדשות בתחום המתכת והבניין. הפעילות בשיתוף פעולה עם התאחדות התעשיינים והתאחדות בוני הארץ. תוך 3 שנים יוקמו 6 שותפויות מעסיקים בענפים שונים. בכל שותפות 20-30 מעסיקים מהענף. סה"כ מעורבות מנהיגותית של 120-180 מעסיקים לטיוב מערך ההכשרה והרחבת מספר העובדים המיומנים בתעשייה. מופעל על ידי ארגון ציונות 2000

מומנטום

בשנת 2015 יזמה קרן ביחד הקמה של שותפות 14 מעסיקים מתחום הרכב, ואיגוד היבואנים, הפועלת לכך שמקצועות ענף הרכב, בדגש על מכונאים ומאבחנים, יהיו תחום השכלה והכשרה מבוקש, המאפשר לצעירים ולצעירות בישראל מימוש עצמי ותעסוקה איכותית, המבוססת על פרופסיה מובחנת, עם אפשרויות לקידום ולתגמול הולם, ולחיזוק ענף הרכב והכלכלה הישראלית, תוך שיתוף פעולה עם גורמים מהמגזר הציבורי, העסקי והחברתי.

02

תמיכה בתוכניות לימוד והכשרה לטכנאים והנדסאים

תואר הנדסאי בשילוב תעשיה: כיתה חד/דו/רב מעסיקית. מיזם משותף עם משרד העבודה

ביחד להצלחה – תוכנית צמצום נשירה בלימודי הנדסאים, מגמת מכונות וחשמל

ביחד להצלחה – תוכנית צמצום נשירה בלימודי הנדסאים, מגמת מכונות וחשמל

ביחד להצלחה – תוכנית צמצום נשירה בלימודי הנדסאים, מגמת הנדסה אזרחית וחשמל

מיזם חינוך טכנולוגי בכפרי נוער, תמיכה במגמות טכנולוגיות עד תואר הנדסאי

פיתוח מודל להוראת המתמטיקה להנדסאים- תוכנית הזנק הנדסאים

קורסים מקוונים בלימודי הנדסאים במכונות וחשמל ופתרון בחינות

תוכנית למנהלי מכללות טכנולוגיות בשיתוף משרד העבודה ומשפחת ברונצקי

למידה בשילוב התנסות אצל מעסיק להנדסאים, תוכנית סטרטר, מה”ט ותבת

מלגות מצוינות ומעורבות חברתית תומכות פעילות במכללות טכנולוגיות

סטודנטים להנדסת מכונות מארחים באקדמיה סטודנטים מהמכללות

תוכנית שביט, תוכנית מצטיינים להנדסאים

תכנית ‘תנע לתעשייה’ של מכללת ארז בשלומי מציעה ייעוץ וליווי למפעלים בצפון לצורך הגשת בקשות מענק מרשות החדשנות במטרה לסייע להם להיות תחרותיים וחדשניים באמצעות פיתוח מוצרים עתידיים והטמעת טכנולוגיות מתקדמות.

03

תמיכה בתוכניות להשפעה על מדיניות ציבורית

03

תמיכה בתוכניות להשפעה על מדיניות ציבורית

04

תמיכה בהתפתחות מרחב פעיל בתחום השכלה טכנולוגית

יזום שותפות STEM מגן ועד תעסוקה שותפות עירונית תלת
מגזרית בהובלת ראש העיר באר שבע ובתמיכת פילנתרופיה‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
מובילי היוזמה הם ​שיתופים ​ו TIES

שותפות במיזם עובדים ביחד - תעסוקה איכותית לצעירים
בסיכון בנגב, שותפות פילנתרופית עם משרד העבודה והרווחה
את השותפות מוביל ארגון ארץעיר

״מובילי תוכניות הנדסאים״ - למידה משותפת לקידום התחום

שותפות במיזם STEM מגן ועד תעסוקה באשכול בית הכרם – הקמה ופיתוח של STEM – EcoSystem אזורי באשכול בית הכרם לקידום מצוינות במדעים וטכנולוגיה

04

תמיכה בהתפתחות מרחב פעיל בתחום השכלה טכנולוגית

יזום שותפות STEM מגן ועד תעסוקה שותפות עירונית תלת
מגזרית בהובלת ראש העיר באר שבע ובתמיכת פילנתרופיה‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
מובילי היוזמה הם ​שיתופים ​ו TIES

שותפות במיזם עובדים ביחד - תעסוקה איכותית לצעירים
בסיכון בנגב, שותפות פילנתרופית עם משרד העבודה והרווחה
את השותפות מוביל ארגון ארץעיר

״מובילי תוכניות הנדסאים״ - למידה משותפת לקידום התחום

שותפות במיזם STEM מגן ועד תעסוקה באשכול בית הכרם – הקמה ופיתוח של STEM – EcoSystem אזורי באשכול בית הכרם לקידום מצוינות במדעים וטכנולוגיה