אקוסיסטם STEM מגן עד תעסוקה - קריית שמונה

קידום אקוסיסטם עירוני בנושאי STEM - מתמטיקה, מדעים, טכנולוגיה, אנגלית ומיומנויות המאה ה-21 תוך הקצאת משאבים לטובת חיזוק הרשות המקומית והובלת תרבות של מצוינות רשותית ואזורית במקצועות ה-STEM.