קרן ביחד משקיעה בפיתוח ידע תיאורטי ויישומי במפגש שבין תחום החינוך, הטכנולוגיה והתעסוקה כחלק מהותי מפעילותה. ידע זה תומך בעבודה מבוססת נתונים לטובת מימוש החזון באופן מקצועי ומחובר לשטח. הקרן דוגלת בהרחבת הנגישות לידע ומידע לכלל בעלי העניין, ונמשיך לעשות כן גם בעתיד.

חינוך והשכלה טכנולוגית

דוח מסכם תוכנית "ביחד להצלחה" לחברה הערבית הערכה מעצבת

דוח סיכום תלת שנתי | דצמבר 2023
תכנית למניעת נשירה ועידוד דיפלום בקרב סטודנטים ערבים במגמות תוכנה וחשמל בהובלת המכללה הטכנולוגית אורט בראודה. התכנית מלווה בהערכה מעצבת על ידי חברת
נאס– ناس לייעוץ ומחקר בע"מ. התכנית בתמיכת קרן ביחד – קרן משפחת סטלה ויואל קרסו, קרן מנדל ברמן ורשת מכללות אורט.

על הפרמיה בשכר לתעודת השכלה על-תיכונית לא אקדמית

נייר משרד האוצר מחודש פברואר 2023, חלק מסדרת עבודות בנושא הפרמיה לתעודת השכלה על-תיכונית בישראל, העוסק בהשפעת תעודת השכלה על-תיכונית מהמכללות הטכנולוגיות (מה"ט) ובמסגרת לימודי י"ג-י"ד על ההכנסה בשוק העבודה

תוכנית "ביחד להצלחה" לחברה הערבית הערכה מעצבת

דוח ביניים - סיכום שנתיים ראשונות | דצמבר 2022
תכנית למניעת נשירה ועידוד דיפלום בקרב סטודנטים ערבים במגמות תוכנה וחשמל בהובלת המכללה הטכנולוגית אורט בראודה. התכנית מלווה בהערכה מעצבת על ידי חברת
נאס– ناس לייעוץ ומחקר בע"מ. התכנית בתמיכת קרן ביחד – קרן משפחת סטלה ויואל קרסו, קרן מנדל ברמן ורשת מכללות אורט.

הועדה המייעצת: הכשרת מורים לחינוך הטכנולוגי

מסמך סיכום והמלצות | יוני 2022
הועדה הוקמה במטרה לנסח עקרונות יישומיים ודרכי פעולה מיטביות להעצמת כוח ההוראה הנוכחי בחינוך הטכנולוגי, לטובת קידום האפיקים התעשייתיים המתקדמים בישראל והתאמת ההכשרה וההוראה לשוק התעסוקה הדינאמי. הוועדה הורכבה משותפות רב מגזרית הכוללת את הגורמים המובילים בתחום החינוך הטכנולוגי בישראל ופעלה בהובלת משרד החינוך, מנהל עובדי הוראה ומנהל החינוך הטכנולוגי, בשותפות עם מכון מופת וקרן ביחד.

כנס מובילי תוכניות הנדסאים, ינואר 2018

מפגש למידה של אנשי מקצוע מובילים אשר כלל הרצאות, סדנא ישומית, תאורי מקרים ומפגש בין עמיתים, שנושא קידום ההשכלה הטכנולוגית בישראל, משותפת לכולם. את הכנס יזמה קרן ביחד כחלק מפעילותה לקידום ההשכלה הטכנולוגית בישראל, בדגש על לימודי טכנאים והנדסאים בתחומי מכונות, חשמל ובנין, כאמצעי למוביליות חברתית כלכלית לצעירים, ולחיזוק התעשיה והמשק הישראלי

STEM

תעסוקה ושוק העבודה בישראל

תכנית ההתמחות במגמת רכב

מחקר על שבוצע ביולי 2023 על ידי מומנטום- מנוע הצמיחה של מקצועות הרכב, ובו איגום תובנות מחקרי תכנית ההתמחות

עובדים ביחד

היוזמה לשילוב צעירים בפריפריה בתעסוקה איכותית - חוברת הידע, ספטמבר 2020

הכשרות מקצועיות

פודטק, אגריטק ותעשיה מתקדמת

ISRAELI FOODTECH INNOVATION 2023

Start-Up Nation Central & The Kitchen FoodTech Hub | November 2022
מפת חברות הפודטק הישראליות לפי תחומים

הגליל ואזוריות

אתגרי התעסוקה בגליל - תמונת מצב וכיווני פעולה

סינרגיה | אפריל 2023
בהזמנת קרן ביחד הוכנה סקירה בעניין מצב התעסוקה בגליל, והאפקטיביות של מדיניות הממשלה בשיפורו. הסקירה מבוססת על ניירות מדיניות, מאמרים ודוחות העוסקים באזור הגליל והצפון, וניתוח נתונים כמותיים (למ"ס ועוד).

תוכנית אסטרטגית- הגליל המזרחי כאקוסיסטם תעשייתי

המעבדה לעיצוב ותכנון עירוני באוניברסיטת תל אביב | ספטמבר 2019
תכנית אסטרטגית לגליל המזרחי ולקריית שמונה, המציעה פרדיגמה תכנונית ורעיונית חדשה לאזור המושתת על שיתוף פעולה אזורי סביב שלושה עוגני פיתוח: תעשייה, חינוך ותיירות

החלטת ממשלה 2262- פיתוח כלכלי של מחוז הצפון וצעדים משלימים לעיר חיפה

ממשלת ישראל | ינואר 2017
תוכנית ממשלתית רב-שנתית לשנים 2017 – 2021 לפיתוח כלכלי של מחוז הצפון וצעדים משלימים לעיר חיפה: פיתוח כללי, פיתוח כלכלי, חינוך והשכלה גבוהה, פיתוח תשתיות תחבורה והגדלת הנגישות התחבורתית, מתן שירותים חברתיים וציבוריים, חיזוק השלטון המקומי, גיבוש צעדים אסטרטגיים לפיתוח כלכלי בטווח הבינוני ופיתוח כללי של העיר חיפה. היקף התוכנית המתוכנן עמד על כ-3.19 מיליארד ש"ח - 3.17 מיליארד ש"ח הוקצו למחוז הצפון המשתרע מרמת הגולן והגליל העליון בצפון ועד בקעת בית שאן ורמות מנשה בדרום

שדרוג המערכת הכלכלית בצפון המדינה

משרד הכלכלה ומוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית | 2015
תכנית לשיפור מהותי של המערכת הכלכלית בצפון ושדרוגה לכדי מערכת אחודה, צומחת וברת קיימא

אגרות המידע של הקרן

דו"חות השפעה